Chìa khóa từ mở khóa chặn chống trộm X900-2

CÔNG TY ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Tên sản phẩm: Chìa khóa từ mở khóa chặn chống trộm X900-2

Loại sản phẩm: phụ kiện
Chất liệu: hợp kim, nam châm
Màu sắc: Trắng bạc
Kích thước: cao 50mm

Chức năng: Chìa khóa từ mở các loại khóa chặn chống trộm B5112

Chìa khóa từ mở khóa chặn chống trộm X900-2

Chìa khóa từ mở khóa chặn chống trộm X900-2

Chìa khóa từ mở khóa chặn chống trộm X900-2

Chìa khóa từ mở khóa chặn chống trộm X900-2

Chìa khóa từ mở khóa chặn chống trộm X900-2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *